ASP

 

peaceandsecurity
UNESCO's hovedformål

Hovedformålet for UNESCO er at bidrage til fred og sikkerhed ved at fremme nationers samarbejde gennem uddannelse, videnskab og kultur og styrke en grundlæggende respekt for retfærdighed, menneskerettigheder og fundamentale frihedsrettigheder for jordens folk uafhængig af race, køn, sprog og religion.

The Associated School Project Network
For at sætte handling bag ordene lancerede UNESCO i 1953 The Associated Schools Project Network (ASPnet) for at koordinere eksperimenterende aktiviteter med fokus på at udvikle undervisning til fremme af international forståelse og fred. Det er blevet et globalt uddannelsesnetværk, der i dag tæller over 9000 uddannelsesinstitutioner i 180 lande lige fra børnehaver til lærerseminarier. Associated Schools forpligter sig til at fremme UNESCOs idealer gennem arbejdet med pilotprojekter. Arbejdet skal forberede børn og unge på at møde udfordringerne i en stadig mere kompleks og gensidig afhængig verden. ASP lærere og elever har mange muligheder for at arbejde sammen ud over klasseværelsets grænser og udvikle nye pædagogiske ideer, metoder og materialer fra lokale til globale niveauer. Danmark kom med i ASPnetværket i 2000.

hele_verden_i_skole

De fire temaer
ASPnet tager sit afsæt i ønsket om at udvikle undervisningsmaterialer og - metoder, der er baseret på fredsskabende virksomhed inden for fire temaer:

1 Fred, sikkerhed og internationaltsamarbejde, herunder FN's rolle.
2 Menneskerettigheder og kampen mod racisme, diskrimination og intolerance.
3 Interkulturel uddannelse og forståelse.
4 Regionale og globale miljøspørgsmål og bæredygtig udvikling.

De ca. 35 danske ASP skoler er tilknyttet et eller flere af tre af ASPnets flagskibsprojekter:

  1. Baltic Sea Project
  2. Transatlantic Slave Trade Project
  3. World Heritage Education Project

Disse skal ses som mulige indfaldsvinkler til at arbejde med de fire temaer.

Ungdomsbyen er ansvarlig for koordination af netværket.

Ved at browse denne side acceptere du automatisk vores cookie politik.