Baggrund BSP

Baltic Sea Project er et netværk af skoler omkring Østersøen, der samarbejder om udvikling af miljøundervisning og undervisning for bæredygtig udvikling.Formålene med projektet er

 • at øge elevernes indsigt i Østersøområdets miljøproblematik og give dem en forståelse af de videnskabelige, sociale og kulturelle aspekter i samspillet mellem menneske og natur
 • at udvikle elevernes evne til at studere forandringer i miljøet
 • at tilskynde eleverne til at deltage i at skabe en bæredygtig fremtid

 • Aktiviteterne og metoderne til at fremme disse formål er
 • at skabe samarbejde mellem skoler, lærere og uddannelsesinstitutioner i Østersøregionen
 • at udvikle og i fællesskab videreudvikle undervisnings- og uddannelsesprogrammer for international miljøundervisning og undervisning for bæredygtighed
 • at organisere fælles aktiviteter og arrangementer og at fortælle andre om arbejdet

Projektet blev til i 1988 på finsk forslag og samarbejdet blev realiseret fra 1989. I hvert land er der en national BSP koordinator, og den internationale koordination går på omgang mellem de deltagende lande. BSP koordinator i Danmark er Søren Levring..
De faglige aktiviteter og samarbejdet i Baltic Sea Project tager udgangspunkt i følgende 7 temaer eller programmer:
Miljøhistorie, Vandkvalitet, Luftkvalitet, Vandløb, Fugle og økologi, Fænologistudier, Nature Watch

     De mange aktiviteter i BSP beskrives og dokumenteres løbende i Baltic Sea Project Nyhedsbrev, der udkommer to gange årligt.

     Yderligere information om Baltic Sea Project kan findes på projektets hjemmeside

     Ved at browse denne side acceptere du automatisk vores cookie politik.