Især til lærere

dengamleskole
Introduktion til og oversigt over Mål i verdensklasse til verdens borgere - hvad kommer det mig ved? 

Baggrund for materialet
Bogen er udgivet af det danske UNESCO-skolenetværk, Associated School Project Network (ASP) og Ungdomsbyen, med støtte fra Danidas oplysningsbevilling.
Da ASP netværket er startet af UNESCO, og UNESCO er en del af De Forenede Nationer (FN), præsenterer materialet de nye verdensmål og andre relevante sider af disse organisationers arbejde. Hovedfokus er dog på ASP-skolernes arbejde. Bogen skal altså ses som en introduktion til nogle af FN’s, UNESCO’s og ASPnet’s indsatsområder samt deres sammenhæng og betydning.

CCBY United Nations Photo 1200x768

Formål
At udbrede kendskabet til og give inspiration til undervisning i
• Verdensmålene og globalt medborgerskab
• opretholdelse af international fred og sikkerhed herunder konfliktløsning og forsoning
• fremme af bæredygtig udvikling og livsstil
• børn og unges rettigheder
• internationalt samarbejde

Målgruppe
Danske og udenlandske elever i aldersgruppen 14 – 18 år og deres lærere samt alle andre interesserede

forside

Bogen 

Materialet består af en bog på dansk på 48 sider. Bogen er trykt i 4000 eksemplarer og sendt i klassesæt til de omkring 40 danske ASP skoler. Desuden er der sendt frieksemplarer til alle grundkoler og deres biblioteker i Danmark. Bogen findes endvidere i klassesæt på landets UCC centre.
Endelig kan bogen downloades her på siden i en dansk og en engelsk pdf udgave.


Hjemmesiden
I tilknytning til bogen er der udarbejdet et supplerende inspirationsmateriale. Det er tilgængeligt her på siden. Nedenfor findes en oversigt over materialets indhold. Fra indholdsoversigten kan der linkes direkte til hvert kapitel/afsnit.

  • Afsnit a i hvert kapitel er identiske med et af bogens otte kapitler.
  • Afsnit b og c indeholder uddybende artikler, billeder og videoer, samt forslag til øvelser, aktiviteter og forløb i forhold til kapitlets tema.
  • Afsnit d indeholder forslag til internationale samarbejdsprojekter med udgangspunkt i de forskellige temaer

Sprog
Da materialet også skal kunne anvendes i forbindelse med internationalt samarbejde, henviser en del af linkene til engelske kilder/materialer. Endvidere er flere af forslagene til internationale samarbejdsprojekter udelukkende på engelsk.

schoolprofile

Anvendelse af materialet
Materialet vil især kunne anvendes i dansk, engelsk, historie, geografi og samfundsfag samt tværfagligt fx i forbindelse med projektopgaver, temauger og lignende. 
Det vil forhåbentlig også kunne fungere som et inspirationskatalog til anvendelse i forbindelse med forskellige temaer og projekter.

Link og henvisninger
Der er mange link og henvisninger både i bogens pdf udgave og her på hjemmesiden.

Oversigt over og link til materialet her på siden

1. Introduktion

   1.a Mål i verdensklasse til verdens borgere 
   1.b FN
   1.c UNESCO og ASP
   1.d Verdensmålene

shutterstock 151122242

2. Krig, fred og konfliktløsning
    2.a Krig, fred og konfliktløsning
    2.b Eksempler på interne konflikter og FN’s rolle som konfliktmægler
    2.c Konfliktmægling, forsoning og udvikling
    2.d-1 Et fredeligt land? Internationalt samarbejde

3. Uddannelse er det stærkeste våben
    3.a Uddannelse er det stærkeste våben til at forandre verden
    3.b Inspiration til undervisning om verdensmål 4
    3.c Inspiration til undervisning om verdensmål 4.7
    3.d Knowledge and Skills that promote Sustainable Development – International Cooperation

iStock 76367981 MEDIUM

4. Børns rettigheder
   4.a Rettigheder for børn og unge
   4.b Tilfældighedernes spil – et undervisningsmateriale
   4.c Inspiration til undervisning om børns rettigheder 
   4.d Børns rettigheder og vilkår globalt og nationalt – internationalt samarbejde

5. Globalt medborgerskab
    5.a Unge mennesker og globalt medborgerskab 
    5.b Inspirerende forløb og aktiviteter fra ASP netværket 
    5c. Fra undersåt til global medborger 
    5.d Welcome to the Global Citizenship – International Cooperation

baltikum

6. Baltic Sea Project
   6.a Fra miljøundervisning til uddannelse for bæredygtig udvikling
   6.b Inspirerende forløb og samarbejdsprojekter fra BSP netværket
   6.c BSP Camps og deltagelse I konferencer
   6.d Somebody ought to do something – International Cooperation

7. Bryd tavsheden
   7.a Breaking the Silence – den transatlantiske slavehandel
   7.b Inspirerende forløb og aktiviteter fra TST netværket
   7.c Moderne former for slaveri
   7.d Images from the Past for the Future – International Cooperation

jordkloden

8. Hvad for en arv?
    8.a Hvad for en arv?
    8.b Inspirerende forløb og aktiviteter fra WHE netværket
    8.c Internationale samarbejdsprojekter i WHE regi
    8.d Reviving World Heritage – International Cooperation

Ved at browse denne side acceptere du automatisk vores cookie politik.