4.a Rettigheder for børn og unge

iStock 93241653 MEDIUM
I 1989 vedtog FN’s Generalforsamling en konvention, der gav børn og unge egne menneskerettigheder. Udviklingen af børns og unges rettigheder er samtidig en af verdenshistoriens helt store succeser. Det tog ti år at få forhandlet teksten på plads. Men derefter gik det stærkt. På få år fik FN’s Børnekonvention tilslutning fra næsten alle verdens lande.

Børn og unge i Danmark har fået egne rettigheder i et samspil med den internationale udvikling af børns rettigheder. Det betyder ikke, at der nu er bred enighed overalt på kloden om, hvordan et godt børne- og ungeliv er. Der vil fortsat være mange holdninger til, hvilken rolle forældre skal spille i et ungt menneskes liv. 

Der vil være forskellige syn på, hvor meget børn og unge kan og bør arbejde, og hvem der skal bestemme over deres indtægt, uddannelse og meget andet. Der vil også være mange steder i verden, hvor økonomien sætter snævre grænser for, hvilke muligheder et barn får i livet – uanset at der politisk er tilslutning til lige rettigheder for alle børn.

Læs artiklen Rettigheder for børn og unge af Anette Faye Jacobsen

Ved at browse denne side acceptere du automatisk vores cookie politik.