Baggrund TST

Under mottoet: ”Breaking the Silence” arbejder skoler i Afrika, Amerika/Caribien og i Europa med centrale aspekter af slaveri og slavehandel.

 

 

 

 

 

 

 

 
Udgangspunktet er typisk historisk – hvad var det overhovedet der foregik i forbindelse med den såkaldte trekanthandel, hvilken betydning har det haft for de berørte regioner, og hvilken rolle spillede vort eget land i denne lidet ærefulde historie? Det drejer sig om at bryde tavsheden og uvidenheden om Afrikas og afrikanernes enorme bidrag til den atlantiske verdens udvikling, økonomisk, socialt og kulturelt, samt at åbne øjnene for nutidige perspektiver og paralleller, moderne former for slaveri og andre menneskerettighedskrænkelser.
Siden 2007 har slavehandel og kolonialisme i Det Indiske Ocean også indgået i netværkets arbejde.

Målet med UNESCOs Transatlantiske Slavehandelsprojekt er udover at undersøge slaveriet og dets konsekvenser også at udvikle nye undervisningsformer og materialer, der styrker elevernes viden om og forståelse af det historiske forløb og forhold af betydning for slaveriet, deres begribelse af egen og andres identitet og historiske baggrund , vilje og evne til at handle og forandre samt åbenhed i mødet med andre kulturer og evnen til at leve positivt sammen, lokalt og globalt.

I  Danmark er 18 grundskoler og gymnasier med i netværket.

Ved at browse denne side acceptere du automatisk vores cookie politik.